Genetika barev II. díl

Než se pustíme do vlastního popisu Áčkových alel, předesílám krátkou poznámku -zbarvení srsti určují geny A, B, C, E, P, S, příp. Rs (někdy též Rn), které na výsledném zbarevní spolupůsobí. To znamená, že teprve po vysvětlení celé vyjmenované řady genů, se můžete odvážně vrhnout do genetických experimentů :-). Tento článek je pouze prvním krokem k genetické gramotnosti chovatele :-).

Gen A tzv. aguti faktoru má několik alel:

1) A – vloha pro aguti/argente zbarvení

2) ar– vloha pro solid aguti/solid argente zbarvení*

3) at– tříslová kresba – vloha pro kresbu tan/fox/lux*

4) a – jednobarevné neaguti zvíře

Nejdominantnější z výše uvedených čtyř alel je A, po ní ar, po ní at, nejslabší vliv má a. Tzn. máme-li zvíře, jež nese alespoň jednu vlohu A_ (AA, Aar, Aat, Aa), bude mít zbarvení aguti, solid aguti bude v případě kombinace alely ar s kteroukoliv další méně dominantní alelou (arar, arat, ara), tříslová kresba se projeví v případě kombinace atat, ata. ALE POZOR! VZHLEDEM KE SPOLUPŮSOBENÍ DALŠÍCH GENŮ není situace tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Klasické zbarvení divokého morčete tj. zlatá aguti je podmíněno existencí dalších dominantních alel i na ostatních genech, které mají na barvu srsti vliv. Pokud tato podmínka není splněna, pak podle recesivity toho kterého genu, může mít zvíře buď různý odstín zbarvení aguti (nebude zlaté, ale bude stříbrné nebo šedé aguti a to v případě, že není k dispozici dominantí alela na genu C, nebo bude oranžové aguti, a to v případě, že není k dispozici dominantní alela na genu B a nebo bude skořicové nebo krémové aguti, není-li k dispozici dominantní alela na genu B a ani na genu C). A abych to ještě více zkomplikovala, pak nemáme-li přítomnu dominantní alelu na genu E, pak uvidíme zvíře strakaté (např. aguti zlaté kombinované s červenou) nebo dokonce jen jednobarevné z červeno-žluté barevné řady (např. červené) a to i přesto, že vloha A_ k dispozici je.

Zcela obdobně (tedy stejnými geny) jako základní aguti zbarvení je podmíněno i solid aguti zbarvení. Tzn. při genotypu, kde máme k dispozici všechny dominantní alely – samozřejmě kromě A, jež je u solid aguti nahrazeno alelou ar, bude morče ve zbarvení solid aguti zlatém. Solid aguti šedé a stříbrné zbarvení je pak opět podmíněno recesivními alelami na genu C, solid aguti oranžové zbarvení je podmíněno recesivní alelou na genu B a dál bychom mohli pokračovat přesně podle výše uvedeného návodu u aguti zbarvení.

Aguti zbarvení se „přemění“ na argente pouhou změnou na jednom z dalších genů – a to na alelách genu P. Základním nejdominantnějším typem argente zbarvení je argente slate blue zlaté morče, kde obdobně jako u zlaté aguti máme k dispozici všechny ostatní alely (kromě zmiňované P) v jejich dominantní podobě. Další odstíny zbarvení argente zatím uvádět nebudu, k tomuto tématu se vrátíme později po kompletním vysvětlení dalších genů.

Tříslová kresba – základním zbarvením zde, které je dáno existencí dominantních alel na všech důležitých genech, je tan černá. Zesvětlení základní barvy nebo kresby je pak dáno recesivními alelami na genech B, C, P. Opět platí jako u všech výše uvedených, nemáme-li přítomnu dominantní alelu na genu E, pak uvidíme zvíře strakaté (např. černý tan kombinovaný s červenou) nebo dokonce jen jednobarevné (např. červené) a to i přesto, že vloha at_ k dispozici je.

Jednobarevné zvíře – nejrecesivnější alela z A řady označovaná a při kombinaci s dominantními alelami na všech dalších důležitých genech vytvoří na zvířeti jednobarevné černé zbarvení. Nahrazováním dominantních alel recesivními se dostaneme v podstatě k celé barevné řadě jednobarevných zvířat v černo-hnědé barevné řadě, v případě recesivní alely na genu E se pak dostaneme opět ke strakáčům nebo jednobarevným zvířatům z červeno-žluté barevné řady.

ZÁVĚR z tohoto poměrně složitého pojednání je následující. Máme-li na všech genech, které podmiňují zbarvení morčat, přítomnu alespoň jednu dominantní alelu, máme zbarvení aguti zlaté. Při záměně dominantních alel za recesivní se dostaneme k celé škály zbarvení zvířat, a to jak ke zbarvení jednobarevnému, vícebarevnému, tak i k různým kresbám.

A pro málo unavené ještě několik příkladů:

AA BB CC EE PP – dominantní homozygot na všech genech – ve fenotypu zbarvení zlatá aguti, s jakýmkoliv dalším zvířetem budou jejich potomci také pouze ve zbarvení zlatá aguti.

AA bb CC EE PP – ve fenotypu oranžová aguti, taktéž homozygot, s takovými jedinci se ale příliš v praktickém chovu nesetkáme, častější jsou heterozygoti

Aa bb Ccr Ee PP – také ve fenotypu oranžová aguti, vloha pro skořicovou aguti a pro oranžová nonaguti zvířata

Aat bb Cca Eep Pp – také ve fenotypu oranžová aguti, vloha pro kresbu tan, pro kresbu himalaya, pro strakatá zvířata, pro zbarvení argente

aa Bb Ccd Eep Pp – ve fenotypu jednobarevné černé zvíře, vloha pro čokoládovou, lila, buff či krém, pro strakatá zvířata

A kdo dočetl až sem, ten se může pochválit :-). Při nepochopení celého textu netřeba zoufat, příští díl bude popisovat B-faktor a v podstatě se oklikou vrátíme k tomu, co jsem psala v tomto článku. Trpělivým čtenářům se to postupně v hlavě urovná :-).

*A ještě úplně nejmenší poznámečka nakonec – při šmejdění na webech, kde se genetikou také zaobírají, jsem našla i poznámku, že alela pro zbarevní solid aguti není dominantní vůči alele pro tříslové kresby (což uvádí většina materiálů zaobírajích se genetikou), ale že jsou spolu jaksi na rovno, tzn. že při křížení solid aguti zvířete s tříslovým zvířetem by se mohlo vyštěpit aguti zvíře s tříslovu kresbou. Zda je to pravda, ovšem nevím. Zvířat s tříslovou kresbou je v Česku jak šafránu a solid aguťáčků zrovna tolik, takže se fakticky prakticky asi jen tak o tomhle poznatku nedozvíme nic:-(. No ale přesto, pokud by někdo takovéhle křížení uskutečnil, může mi dát vědět. Ráda zde výsledky zveřejním :-).

A připsáno pod čarou o několik let později :-). K tomuto tématu se mohu vrátit a zcela ho vyjasnit :-). při křížení solid aguti zvířat a tříslových kreseb vznikají jedinci na první pohled ve zbarvení aguti tzn. s břišním pruhem a kruhy okolo očí, ale jejich vyštěpení je geneticky samozřejmě nemožné. Vzhledem k obtížnosti rozlišení proto rozhodně nedoporučuji křížit aguti zvířata, u nichž víme, že mají vlohu pro solid aguti a zvířata s tříslovou kresbou. Rozlišení opravdových aguťáků a solid aguťáků s tříslovou kresbou činí potíže i zkušeným posuzovatelům.