Standard magpie

Zbarvení magpie a jeho standard

Vzhledem k tomu, že v ČR není zbarvení magpie uznáno a ani není širší veřejnosti známo, přeložila jsem část stránek německé CHS Cinderella – kde je uveden německý překlad anglické verze.

Stejně jako český standard uvádí i německý obecné charakteristiky – typ a stavbu těla, oči, uši apod, které se neliší od nám známých schémat.

To co nás nejvíce zajímá je ovšem popis zbarvení. Německý standard uvádí černou, čokoládovou, slate blue, béžovou a lila magpie (moje pozn. geneticky jsou možné i jiné barvy v kresbě magpie). Popis uvádím pro černou barvu.

Zvíře je pomyslnou osou rozděleno od nosu po konec těla na zádech a stejně tak na břiše. Na každé straně těla by měla být zastoupena tato barevná pole – bílé, černé a melírované černobílé (tedy brindl ale ne černočervený, ale černobílý), pole barev pokud možno pravidelně rozložená a stejně velká a na opačných stranách těla proti sobě stojící vždy pole jiné barvy. Hlava je opět rozdělena dělicí linií probíhající od nosu mezi uši na dvě části – černou a bílou. Na každé straně těla min. 3 barevná pole.Oči tmavé zřejmě s ohnivým podtextem. Chodidla, drápy, uši – odpovídají barvě pole, ve kterém se nacházejí, co možná nejtmavší.

Chyby ve zbarvení jsou uvedeny následující: poněkud nepravidelné rozložení barev, tvorba pásů, neostré rozdělení polí jednotlivých barev, bílé chlupy v černých polích.

Za hrubé chyby je označeno: silně nepravidelné rozložení barev, velmi neostré oddělení jednotlivých polí, chybění jednoho barevného pole na jedné straně těla, mnoho bílých chlupů v černých polích, příliš světlé uši, chodidla, drápy.

A tady je můj dodatek: nejsem v žádném případě oficiálním překladatelem, takže ani toto znění standardu nedoporučuji chápat jako oficiální!

Na stránkách CHS Cinderella je možné si prohlédnout jejich chovná zvířata a odchovy a je zde markantně vidět, kolik zvířat odpovídá popisu dle standardu – rozhodně jich není většina. Především mi chybí ono rozdělení hlaviček na černou a bílou půlku. Ustálení takovéto kresby bude velmi náročným úkolem!

Geneticky je magpie uváděn jako brindl/želvovinové zvíře s genem C_(tedy zvířata černočervené barevné řady, Němci dle mých pozorování označují jako tzv. želvovinové zvíře téměř vše, co je černočervené), u kterého došlo k potlačení barvy z červené barevné řady genem crcr na bílou barvu.